Friday, 30/09/2022 - 20:54|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Nguyễn Du

CHƯƠNG TRÌNH HỌC TRỰC TUYẾN TUẦN 23

Các em hãy lựa chọn bài học thích hợp và bấm vào chữ: Bấm vào đây để học (Bên dưới bài )

 

                            TUẦN 23

       LỚP 6

TIENG ANH 6 ( THI DIEM ) TIET 68 - UNIT 8 : COMMUNICATION + LOOKING BACK

Bấm Vào Đây

VĂN 6 - Tiết 85

Bấm vào đây

VẬT LÝ 6 - tiết 22 

Bấm vào đây

Toán 6 - Tiết 69 

Bấn vào đây

Lịch sử 6 - Tiết 22

Bấm vào đây

Công nghệ 6 - Tiết 43

Bấm vào đây

Môn Văn 6 -Tiết 86:

Bấm vào đây

Môn Sinh 6 - Tiết 43:

Bấm vào đây

Môn Địa 6 - Tiết 22: 

Bấm vào đây
Môn tiếng Anh 6 ( đại trà) - Tiết 68

Bấm vào đây

Toán số học 6 - Tiết 70

Bấm vào đây

Tiếng Anh 6 thí điểm - Tiết 69:  

Bấm vào đây

Tiếng Anh 6 đại trà - Tiết 68:  

Bấm vào đây

Công dân 6 - Tiết 23:  

Bấm vào đây
 Ngày 25/4/2020

Môn Ngữ văn 6 - Tiết 87,88:  

Bấm vào đây

Môn Công nghệ 6- Tiết 44:  

Bấm vào đây

Môn Tin 6 - Tiết 43,44:  

Bấm vào đây

Ngày 27/4/2020

Môn Toán 6 ( Hình học)- Tiết 17: 

Bấm vào đây

Môn Âm nhạc 6 : 

Bấm vào đây

Ngày 28/4/2020
Môn tiếng Anh  6 ( thí điểm) - Tiết 70 : 

Bấm vào đây

 Môn tiếng Anh  6 ( đại trà) - Tiết 70:  

Bấm vào đây

Môn Sinh 6 - Tiết 44: 

Bấm vào đây

Ngày 29/4/2020

Môn Toán 6 - Tiết 71 :  

Bấm vào đây

 

       LỚP 7

TIẾNG ANH 7 THÍ ĐIỂM-TIẾT 69-UNIT 9: FESTIVALS AROUND THE WORLD- LESSON 1: GETTING STARTED

Bấm Vào Đây

TIENG ANH 7 ( CHUONG TRINH DAI TRA ) TIET 67 - UNIT 11: KEEP FIT , STAY HEALTHY - LESSON 1 : A1 - A CHECK- UP. 

Bấm Vào Đây

VẬT LÝ 7 - TIẾT 23

Bấm vào đây

VĂN 7 - Tiết 85

Bấm vào đây 

Toán 7 -  Tiết 45: 

Bấm vào đây

Lịch sử 7 - Tiết 43

Bấm vào đây

Công nghệ 7- Tiết 26

Bấm vào đây

Môn Văn 7 - Tiết 86

Bấm vào đây

Môn Sinh 7 - Tiết 44

Bấm vào đây

Môn Địa 7 - Tiết 43

Bấm vào đây

Toán hình 7 - Tiết 43: 

Bấm vào đây

 Tiếng Anh 7 thí điểm - Tiết  70:  

Bấm vào đây

 Tiếng Anh 7 đại trà - Tiết   68:  

Bấm vào đây

 Công dân 7 - Tiết  22:  

Bấm vào đây

Ngày 25.4.2020

Môn Ngữ văn 7- Tiết 89 :  

Bấm vào đây

 Môn Công nghệ  7 - Tiết 27:  

Bấm vào đây

Môn Tin 7- Tiết 43,44:  

Bấm vào đây

Ngày 27.4.2020

  Môn Toán  7- Tiết  46 : 

Bấm vào đây

  Môn Âm nhạc  7:  

Bấm vào đây

Môn Địa lý 7- Tiết 44:  

Bấm vào đây

Ngày 28.4.2020

  Môn tiếng Anh  7 ( thí điểm) - Tiết 71 : 

Bấm vào đây

  Môn tiếng Anh  7 ( đại trà) - Tiết  69: 

Bấm vào đây

Môn Ngữ văn 7 - Tiết 90: 

Bấm vào đây

  Môn Sinh 7 - Tiết 45:  

Bấm vào đây

Ngày 29.4.2020

Môn Lịch sử  7 - Tiết  44 : 

Bấm vào đây

       LỚP 8

TIẾNG ANH 8-TIẾT 67-UNIT 11: TRAVELING AROUND VIỆT NAM-GETTING STARTED+LISTEN&READ

Bấm Vào Đây

Tiếng anh 8 thí điểm, tiết 69, Unit 9: Getting started

Bấm Vào Đây

VĂN 8 - Tiết 85

Bấm vào đây

VẬT LÝ 8 - TIẾT 22

BẤM VÀO ĐÂY

Toán 8 - Tiết 47

Bấm vào đây

Lịch sử 8-  Bài 26

Bấm vào đây

Hóa 8 - Tiết 44

Bấm vào đây

Môn Văn 8 - Tiết 86

Bấm vào đây

Môn Sinh 8 - Tiết 43

Bấm vào đây

Môn Địa 8 - Tiết 26

Bấm vào đây

Toán hình 8 - Tiết 47: 

Bấm vào đây

 Tiếng Anh 8 thí điểm - Tiết  70: 

Bấm vào đây

 Tiếng Anh 8 đại trà - Tiết   68:   

Bấm vào đây

 Công dân 8 - Tiết  22:   

Bấm vào đây

Ngày 25.4.2020

Môn Ngữ văn  8 - Tiết 89,90:   

Bấm vào đây

Môn công nghệ 8 - Tiết 40:  

Bấm vào đây

Môn Tin 8 - Tiết 43,44:  

Bấm vào đây

Ngày 27.4.2020

  Môn Toán  8 - Tiết 48:  

Bấm vào đây

  Môn Âm nhạc 8: 

Bấm vào đây

Môn Hóa 8 - Tiết 45

Bấm vào đây

Ngày 28.4.2020

  Môn tiếng Anh  8 ( Thí điểm) - Tiết 71 : 

Bấm vào đây

  Môn tiếng Anh  8 ( đại trà) - Tiết  69: 

Bấm vào đây

   Môn Sinh 8 - Tiết   44: 

Bấm vào đây

Ngày 29.4.2020

Môn Toán 8 hình học - Tiết 40:   

Bấm vào đây

Môn Địa lý 8  - Tiết 27 : 

Bấm vào đây

      LỚP 9

Tieng Anh 9, tiet 45. Unit 7 : lesson 2: Speak + Read

Bấm Vào Đây

VĂN 9 - Tiết 106,107

Bấm vào đây

VẬT LÝ 9 - TIẾT 43

BẤM VÀO ĐÂY

Toán 9 - Tiết 49

Bấm vào đây

Lịch sử 9 - Bài 23:

Bấm vào đây

Hóa 9 - Tiết 43:

Bấm vào đây

Hóa 9 ( THM ) - Tiết40

Bấm vào đây

Môn Văn 9 - Tiết 108

Bấm vào đây

Môn Sinh 9 - Tiết 44

Bấm vào đây

Môn KHTN - phân môn Sinh - Tiết 48

Bấm vào đây

Môn Địa 9 - Tiết 39:

Bấm vào đây

Toán hình 9 - Tiết 38: 

Bấm vào đây

 Tiếng Anh 9 thí điểm - Tiết  68: 

Bấm vào đây

 Tiếng Anh 9 đại trà - Tiết   46:  

Bấm vào đây

Vật lý 9 ( 9a3,4,5)- Tiết 44: 

Bấm vào đây

Vật lý 9 ( THM 9a1,2) - Tiết 44:  

Bấm vào đây

Ngày 25.4.2020

Môn Ngữ văn  9 ( 9a3,4,5) - Tiết 109, 110: 

Bấm vào đây

Môn Ngữ văn  9 ( THM - 9a1,2) - Tiết 109: 

Bấm vào đây

Môn công nghệ 9 ( 9a3,4,5) - Tiết 22:  

Bấm vào đây

Môn công nghệ 9 ( THM - 9a1,2)- Tiết 23:

Bấm vào đây

Tin 9 - Tiết 43-44: Thực hành (Lớp 9a3,4,5)

Bấm vào đây

Môn Tin 9 ( THM - 9a1,2) - Tiết 43,44: 

Bấm vào đây

Ngày 27.4.2020

Môn Toán 9 - Tiết 50: 

Bấm vào đây

Môn Âm nhạc  9:  

Bấm vào đây

Môn Hóa 9 ( 9a3,4,5) - Tiết 44:  

Bấm vào đây

Môn tiếng Anh ( thí điểm) - Tiết 69:  

Bấm vào đây

Ngày 28.4.2020

Môn Văn THM ( 9a1,2) - Tiết 110: 

Bấm vào đây

Môn Sinh ( 93,4,5) - Tiết 45: 

Bấm vào đây

Môn KHTN - phân môn Sinh ( THM - 9a1,2) - Tiết 49: 

Bấm vào đây

Môn Công dân 9 ( 9a3,4,5) - Tiết 24: 

Bấm vào đây

Môn Công dân 9 ( THM - 9a1,2) - Tiết 22:

Bấm vào đây

Ngày 29.4.2020

Môn Toán 9 hình học - Tiết  38:  

Bấm vào đây

Môn Lịch sử 9 - Bài 24:   

Bấm vào đây

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 31
Hôm qua : 68
Tháng 09 : 1.447
Năm 2022 : 216.803